Arbëri

Kërkohet rritja e cilësisë së produkteve bujqësore dhe eksportimi i tyre

 

Përkundër tokave të saj të pëlleshme dhe të pakontaminuara, Kosova nuk prodhon mjaftueshëm produkte bujqësore.

Për këtë nevojitet rritja e prodhimtarisë vendore me produkte më të sigurta e më cilësore.