Arbëri

Shkeljet ligjore e detyruan MZHE-në ta anulojë tenderin për ekspertin e pavarur për TC “Kosova e Re”

Shkeljet ligjore e detyruan MZHE-në ta anulojë tenderin për ekspertin e pavarur për TC “Kosova e Re”
Foto: Koha

Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka anuluar tenderin për “Shërbimet konsulente në formë të inxhinierit të pavarur të Qeverisë dhe konsulentit të pavarur mjedisor dhe social për TC ‘Kosova e Re’” në vlerë rreth 4 milionë euro për periudhën 6-vjeçare. Anulimi i këtij tenderi ka ardhur pas opinionit të Agjencisë Kundër Korrupsionit, i cili ka konstatuar shkelje të Ligjit të Prokurimit, përkatësisht pjesës që ka të bëjë me rregullat dhe udhëzuesit operativë për prokurim publik, shkruan sot Koha Ditore.

Në opinion thuhet se Autoriteti kontraktues është dashur të përdorë procedurën e kufizuar, ashtu siç parashihet me rregullat dhe udhëzuesit operativë për prokurim publik, ku në detaje parashihet në cilat aktivitete të prokurimit autoritetet kontraktuese duhet të përdorin këtë procedurë, duke rregulluar secilën fazë të zhvillimit të procedurës me nene të veçanta nga përdorimi i procedurës, njoftim për kontratë-parakualifikim, dosja e tenderit, pranimi i tenderëve, vlerësimi i propozimit teknik, hapja publike e propozimeve financiare, si dhe vlerësimi përfundimtar i cilësisë, kostoja dhe dhënia e kontratës.