Arbëri

Kërkohet inkuadrimi i grave në vendimmarrje

Kërkohet inkuadrimi i grave në vendimmarrje
 

Kosova nuk qëndron mirë sa i përket barazisë gjinore dhe i vetmi institucion ku kuota ka sjellë rezultat është Kuvendi i Kosovës.

Për të ardhur gratë në vendimmarrje janë dy mënyra: përfaqësimi i grave në politikë në masë më të madhe dhe përfaqësimi i grave në borde, qofshin ato institucionale, të korporatave apo borde të tjera.