Arbëri

ATK-ja lejon lojërat shpërblyese me dhurata deri në 1000 euro

ATK-ja lejon lojërat shpërblyese me dhurata deri në 1000 euro
 

Administrata Tatimore e Kosovës ka njoftuar të gjitha subjektet, kompanitë, bizneset të cilat merren me organizimin e lojërave shpërblyese se të njëjtat do të lejohen edhe përkundër hyrjes në fuqi të Ligjit për ndalimin e lojërave të fatit.

ATK, përmes një njoftimi dërguar mediave, ka thënë se Ligji për Lojërat e Fatit, nuk i trajton si lojëra fati konkurset (lojërat) shpërblyese që organizohen nga subjektet me qëllime publiciteti, me kusht që pjesëmarrja në lojë të mos inkasohet dhe të mos ketë kosto shtesë, si dhe shpërblimet të jepen në produkte, shërbime ose në para të gatshme duke mos tejkaluar shumën prej 1000 euro për person.