Arbëri

Edhe një dështim i Bordit të RTK-së

Edhe një dështim i Bordit të RTK-së
 

Edhe pse Ligji për RTK-në, përkatësisht neni 32 i tij përcakton që “drejtori i përgjithshëm i RTK-së emërohet dhe shkarkohet me 2/3 e votave të anëtarëve të Bordit”, Bordi i këtij mediumi nuk është mjaftuar me këtë duke kërkuar interpretim ligjor nga Kuvendi i Kosovës.

Sipas këtij bordi, Ligji ka paqartësi se sa vota duhen për drejtor të përgjithshëm. Duke iu referuar nenit 30, pika 4, i cili flet për kuorumin e mbledhjeve të Bordit, Bordi ka thënë se neni 32.3 është i paqartë rreth cilësimit të 2/3 të anëtarëve, shkruan sot “Koha Ditore”.