Arbëri

Çohu: (Pa)Drejtësia në Mitrovicë

 

Për më shumë se 10 vjet, Gjykata dhe Prokuroria në Mitrovicë, kishin funksionuar në objektin e ish-Gjykatës Komunale në Vushtrri, në kushte mjaftë të vështira dhe me kapacitete të përgjysmuara.

Shtyrë nga arsyet politike, në komunat veriore të Kosovës ka munguar drejtësia. E gjithë kjo kishte reflektuar në jetën e qytetarëve të regjionit të Mitrovicës, duke iu mohuar qasja në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor.