Arbëri

Mungesa e kuadrove vë në pikëpyetje shumë programe të studimit

Mungesa e kuadrove vë në pikëpyetje shumë programe të studimit
 

Mosplotësimi i kritereve të personelit mësimdhënës për disa programe studimi në institucionet publike dhe private të arsimit të lartë në Kosovë, ka ngritur shqetësime në vend.

Këshilli Shtetëror i Cilësisë i Agjencisë së Kosovës për Akreditim, pas shqyrtimit të kërkesave dhe verifikimit të stafit akademik, pati marrë vendim për tërheqjen e akreditimit për 75 programe të studimit.