Arbëri

Auditori gjen mangësi në pensionet e dyfishta dhe pensionet për personat e punësuar

 

Vendimi i fundit i qeverisë për vitin 2018, i datës 28 dhjetor, kishte gëzuar pensionistët e TMK-së e FSK-së.

Lejimi i pensioneve të dyfishta për ish-pjesëtarët e TMK-së e FSK-së, ishte bërë nën arsyetimin që një praktikë e tillë të vazhdojë deri në interpretimin përfundimtar të ligjeve për skemat sociale nga institucioni i ngarkuar me këtë kompetencë, raporton KTV.