Arbëri

FMN: Borxhi i çdo familjeje shqiptare është 1800 euro

FMN: Borxhi i çdo familjeje shqiptare është 1800 euro

Familjet shqiptare kishin në vitin 2017 borxhe që llogariten sa 11.3% e asaj që prodhon ekonomia në një vit (Prodhimi i Brendshëm Bruto-PBB). Shifra është publikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në sistemin e saj të të dhënave për borxhin global.

Në vlerë absolute, kjo shumë është rreth 1.4 miliardë euro. Në të përfshihen kryesisht kreditë në banka dhe borxhet e tjera që kanë familjarët.