Arbëri

IKD: Krimi dhe politika bashkëjetojnë në Kosovë

 

Sundimi i ligjit vazhdon të mbetet hallka më e dobët në zinxhirin e shtet ndërtimit dhe qeverisjes në Kosovë.

Prokuroria dhe Gjyqësori përballen me ndërhyrjen politike. Kështu tha Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në tryezën “Si të parandalohet dhe luftohet kriminalizimi i politikës në Kosovë: Zgjidhja përmes rregullimit ligjor apo kodit të etikës?”.