Vështrime

Naivë karshi një politike të njohur

Ky fundvit do të duhej të ishte një alarm e një mësim për të gjitha palët e përfshira që të këqijat të cilat ende nuk janë bërë, është më mirë të mos bëhen

Është një problem në kaosin e sotëm politik e të sigurisë që lidhet me Kosovën e Serbinë.

Të gjithë që kanë punë me pushtetin në Serbi, e të gjithë që kanë punë me të sot, kanë pasur edhe dje, i karakterizon njëfarë naiviteti i çuditshëm.