Vështrime

Një aeroplan në shkretëtirën e lajmeve

A ka vend për brengosje prej gjithë këtij gëzimi për një linjë ajrore Prishtinë-Beograd?

1.