Lifestyle

Shteti që synon krijimin e gjeneratës së joduhanxhinjve

 

Zelanda e Re ka shpalosur një sërë propozime, të cilat synojnë që ta bëjnë të paligjshëm konsumimin e duhanit për gjeneratën e ardhshme dhe çojnë drejt përmbushjes së qëllimit të vendit për t’u bërë shtet pa duhanxhinj deri më 2025.

Plani përfshin ngritje graduale të moshës ligjore për konsumim të duhanit, i cili mund të zgjerohet me ndalimin e tërësishëm të shitjes së cigareve dhe produkteve të duhanit për këdo që është lindur pas vitit 2004, duke e bërë faktikisht të paligjshëm konsumimin e duhanit për këtë gjeneratë.