Kosovë

Obiliqi i kërkon KEK-u raport për ndotjen e ajrit nga termocentralet

Obiliqi i kërkon KEK-u raport për ndotjen e ajrit nga termocentralet
 

Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit (DMM) e Komunës së Obiliqit përmes një komunikate ngrit shqetësim për ndotjen e madhe të ajrit që po ndodh në këtë komunë, duke u bazuar në raportet e inspektuara nga inspektorët e kësaj drejtorie dhe raportimet në media e rrjetet sociale gjatë këtyre dy ditëve, transmeton Koha.net.

Gjithashtu, kjo drejtori, duke u bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03/L-025 Neni 36, Ligjin për Zonën e Rrezikuar Mjedisore të Obiliqit Nr.05/L-044, Ligjin për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Ligji Nr. 03/L-160, Direktivës 2001/80/EC, si dhe UA nr./2007 mbi Rregullat dhe Normat e Shkarkimeve në Ajër nga burimet e pa lëvizshme të ndotjes dhe në kuadër të mbikëqyrjes të aktiviteteve me standardet dhe normat ligjore për mbrojtje të mjedisit - ajrit, ujit, tokës dhe zhurmës, ngrit shqetësimet për gjendjen e krijuar për ajrin në Obiliq.