Kosovë

Rregullimi i varrezave në Ferizaj, peng i kufizimeve buxhetore

Rregullimi i varrezave në Ferizaj, peng i kufizimeve buxhetore

Komuna e Ferizajt prej afro dy vjetësh ka hartuar projektin për rregullimin e parcelës së varrezave të qytetit në Fshatin e Vjetër, mirëpo punimet infrastrukturore ende nuk ka nisur shkaku i kufizimeve buxhetore.

Ndërkohë, Këshilli i Bashkësisë Islame në Ferizaj ka nisur t’i kryejë ceremonitë e varrimeve të qytetarëve në këtë lokacion shkaku i mungesës së hapësirës në lokacionin e vjetër. Ndërkohë Komuna e Ferizajt ka vendosur të miratojë edhe një rregullore të re për mirëmbajtjen e varrezave, shërbimet dhe ceremonitë e varrimeve, shkruan sot Koha Ditore.