Dren Gërguri

Shtimi i lajmeve të rreme dhe terreni i përshtatshëm për to në shoqërinë tonë 03 October 2019 10:42

Shtimi i faqeve që shpërndajnë lajme të rreme, dhe që në forma të ndryshme mëtojnë të manipulojnë me publikun, tregon se në shoqërinë tonë ekziston një terren i...

Të rinjtë tanë “viktimë” e mungesës së edukimit medial 13 June 2019 13:11

Mungesa e edukimit medial në shkollë dhe mungesa e kontrollit prindëror kanë bërë që terreni i keqfunksioneve të mundshme të medieve sociale të jetë i panjohur për të rinjtë dhe...

Media në ndjekje të interesimit të publikut, por jo të interesit të publikut 31 May 2019 11:43

E ekspozuar përballë një pafundësie të madhe informacioni dhe e bombarduar nga informacione me elemente sensacionale për dhunën apo aksidentet, shoqëria jonë çdo ditë e më shumë po...

Lirinë e medies po e rrezikojnë politika, ekonomia dhe vetë mediet 03 May 2019 20:26

Media në Kosovë ballafaqohet me problemet e ngjashme sikurse edhe në shtetet fqinje, e veçanërisht me ndërhyrjet politike, me vetë-censurën për pasojë të presioneve ekonomike dhe politike, si...

S’duhet të mbrohemi nga mediet, të mësojmë t’i përdorim ato 03 April 2019 08:29

Ekspozimi ndaj përmbajtjeve mediale është në shkallë enorme, ndërkohë mbizotëron boshllëk i madh në njohurinë e shoqërisë, sidomos të të rinjve, për përmbajtjet...

Raportimi për aksidentet rrugore dhe interesi publik 23 January 2019 12:42

Në thjerrëzat e gazetarit dy çështje janë të rëndësishme, nëse është e nevojshme të raportohet vazhdimisht për aksidentet rrugore, dhe deri në çfarë mase duhet...

Deepfake apo Fake News 2.0, virusi i ri për gazetarinë e sotme 09 January 2019 12:06

Deepfake është versioni i ri i Fake News apo ndryshe lajmit të rremë. Fjalori i Macmillanit termin deepfake e definon si audio dhe video e një personi, e manipuluar për t’u dukur dhe tingëlluar si një...

Gazetaria sportive karshi zhvillimeve teknologjike 28 December 2017 23:13

Gazetaria sportive është e dyta për nga interesimi që ka shoqëria jonë për të, pas gazetarisë të sektorit të politikës. Kjo deri diku reflekton edhepozitën që e kanë...