Ditmir Bushati

Që hartografët të mos bëjnë historinë! 12 May 2019 20:59

Serbia dhe Kosova nuk kanë të njëjtën peshë për sa i përket subjektivitetit juridiko-ndërkombëtar. Çdo proces, që mund të jetë i natyrshëm për sa i përket demarkimit...