Arbëri

Del në treg kartëmonedha e re shqiptare me vlerë nominale 500 Lekë

 

Tiranë, 27 tetor - Banka e Shqipërisë do të hedhë në qarkullim ne datën 10 nëntor 2017, kartëmonedhën e re shqiptare me vlerë nominale 500 Lekë, me kurs ligjor, emetim i vitit 2015.

Kartëmonedha e re ka të njëjtën përbërje, pamje dhe përmasa me kartëmonedhën me vlerë nominale 500 Lekë, emetim i vitit 2007.