Arbëri

ZKA: Mbi 62 mijë euro nga gjykatat të paregjistruara në E-pasuria

Foto lustrim
 

Mungesa e pagesave të blerjeve, mbivlerësimi i llogarive të arkëtueshme janë disa nga gjetjet e Zyrës Kombëtare të Auditimit gjatë një audimi të bërë Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Auditori ka vërejtur që 10 pagesa (blerjet e vitit) në vlerë 62,848€, nuk ishin regjistruar nga gjykatat në sistemin e-pasuria.