Arbëri

Prishtina rezulton me cilësi më të mirë të ajrit se Prizreni

Prishtina rezulton me cilësi më të mirë të ajrit se Prizreni
 

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) ka publikuar raportin mujor të cilësisë së ajrit në Kosovë, të matur përmes Rrjetit Nacional për Monitorimin e Cilësisë së Ajrit.

Rrjeti Nacional i Monitorimit të Cilësisë së Ajrit është i përbërë nga 12 stacione automatike fikse dhe një stacion automatik mobil, ku nëntë prej këtyre stacioneve janë të vendosura në komunat si vijojnë: Prishtinë, Obiliq, Drenas, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Brezovicë, Hani i Elezit dhe Gjilan.