Arbëri

Një verdikt tejkushtetues për një dekret tejkushtetues

Foto: Koha
 

Vlerësim i shkurtër i Aktgjykimit KO 72/20 të Gjykatës Kushtetuese

1. Dekreti i presidentit Thaçi për mandatimin e Avdullah Hotit për kryeministër të vendit ka qenë tejkushtetues, pra ka shkuar tej kompetencave të tij kushtetuese.

Gjykata Kushtetuese e Kosovës e ka adaptuar dhe adoptuar konceptin tejkushtetues si normë në aktgjykimin e vet të lëndës KO/20. Ja katër shembuj në vijim.