Video

Qeveria e shkarkimeve, 10 drejtorë e anëtarë bordesh s’janë më në punë

2
 

Një vit pas rekomandimit të Agjencisë Kundër Korrupsion, Qeveria e Kosovës ka shkarkuar drejtorë e anëtarë të bordeve të ndërmarrjeve publike që sipas AKK-së ishin emëruar në kundërshtim me ligjin për ndërmarrjet publike.

Të shkarkuar janë Naser Canolli, Nuri Bahtijari, Zenun Shala e Brikenda Kryeziu nga Bordi i Drejtorëve në Ndërmarrjen Publike, Aeroporti i Gjakovës, Milos Dimic e Nexhat Dedia nga Bordi i Drejtorëve në Ndërmarrjen Publike, INFRAKOS, Drita Konxheli, Musa Misini, e Anita Cucovic nga Bordi i Drejtorëve në Ndërmarrjen Publike, KOSTT, dhe Bujar Hasimi, nga Bordi i Drejtorëve në Ndërmarrjen Publike, TRAINKOS.