×

Skepticizëm për suksesin e procesit të votimeve në veri

Shkolla me katër ndërresa

Braktisen shkollat nga fëmijë romë, ashkalinj e egjiptianë

Kush është Enver Sekiraqa i cilësuar si “gangsteri” i Prishtinës?