Video

125 ankesa për qasjen në dokumente publike në AIP

1
 

Shqetësueses e ka konsideruar komisionerja e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, Krenare Sogojeva, numrin e qytetarëve që janë të informuar për ekzistimin e këtij institucioni.

Nga anketat, që Sogojeva thotë se janë zhvilluar në 6 qytetet më të mëdha të Kosovës, 40 për qind e tyre nuk kanë fare njohuri për një gjë të tillë.