Video

Vetëm 17% e grave trashëgojnë pronë nga familjet e tyre, gjen QKSGJ-ja

2