Apeli miraton ankesën e SBASHK-ut për kompensimin e orëve të humbura

03 October 2019 14:52

Gjykata e Apelit ka miratuar ankesën e SBASHK-ut rreth çështjes së kompensimit të orëve të humbura gjatë grevës 3 javore në arsim.

“Miratohet si e bazuar ankesa e paditëses SBASHK, ndërsa prishet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për Çështje Administrative i datës 25.04. 2019 dhe lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje”, thuhet në Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit, raporton TV Arta.

Vendimi i ministrit në detyrë, Bytyqi, e që kishte të bënte me një urdhër për kompensimin e të gjitha orëve të grevës 3 javore, ishte kundërshtuar nga SBASHK-u, që po mbronte vendimin e Këshillit Drejtues të kësaj sindikate që orët e humbura në grevë të mos kompensoheshin.

SBASHK-u pret nga ata drejtorë të Drejtorive Arsimore dhe nga ata drejtorë shkollash, që ushtruan presione ndaj mësimdhënësve për kompensim orësh, që të kërkojnë falje.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Të ngjashme