Video

IKD-ja thotë se është shqetësuese zvarritja e lëndëve në drejtësi

2

Përkundër rritjes së numrit të gjyqtarëve në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatat të Kosovës, ende shumë lëndë vazhdojnë të mbesin te pazgjidhura.

Kështu është paraqitur situata e gjykatave në raportin e publikuar nga IKD-ja, ku është bërë një analizë me rastet në Departamentin e Krimeve të Rënda, raporton KTV.