Video

Nisma avancon në udhëheqëse anëtaren e vet në Ministrinë e Diasporës

2