Video

Telekomi i Kosovës ka humbur 107 milionë euro nga kontrata me Z-Mobile

2