ZKA: Detyrimet e papaguara u rritën për 30%

23 August 2019 15:06

Tridhjetë për qind janë rritur vitin e kaluar detyrimet e papaguara të shtetit ndaj debitorëve. Rritje kanë shënuar edhe borxhet e pambledhura, për 17 për qind.

Këto të dhëna janë përfshirë në raportin e auditimit për pasqyrat financiare në nivel vendi, të përpiluar së fundi nga Zyra Kombëtare e Auditimit, raporton TV Arta.

Bazuar në të dhënat e raportit, që i posedon “Koha Ditore”, këta parametra janë parë me shqetësim nga Auditori, i cili edhe i ka konsideruar si sfidë kryesore për stabilitetin financiar të shtetit.

Shuma totale e parasë së gatshme në llogarinë e thesarit shtetëror, sipas raportit, më 31 dhjetor 2018 ishte 387.9 milionë euro, prej të cilave 86.2 milionë ishin fonde të përcaktuara dhe 301.7 milionë euro fonde të depozituara, por të pashpërndara.

“Marrë parasysh këto të dhëna, nuk ekziston ndonjë kërcënim serioz i stabilitetit financiar të shtetit. Sfida kryesore me ndikime në bilancin buxhetor janë detyrimet e papaguara dhe kërkesat ndaj debitorëve, të cilat, në mënyrë direkte apo indirekte, ndikojnë në llogaritë qeverisëse”, thuhet në raport.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Të ngjashme