Vështrime

Çmimi që e paguan çdo qytetar


Frikësohuni nga ata që me fjalë të mëdha thonë se do ta luftojnë korrupsionin! Të tillët vetëm fatkeqësi sjellin. Fjalët e tyre nuk janë të rëndësishme, duart po: sepse me ato duar kanë vjedhur dhe do të vjedhin


1.
Te ne ekziston çmimorja e korrupsionit. Për disa tenderë – 10 për qind, për disa 20 për qind, e për disa 100për qind. Ekonomistët këtë do ta quanin: treg i rregulluar mirë.