SICAKLIK

Ademi: Gözaltı kararlarının kamuoyu etkisine kapıldığı durumlar var

Kaynak Adem

Yargıtay hakimi Burim Ademi, KTV'de yayınlanan Tempus programında, tutukluluk kararlarının kamuoyunun etkisine girdiği durumların olduğunu söyledi. 

Ademi, "Maalesef genel pratisyenlikten bu tür durumların da olduğunu, kamuoyu baskısı nedeniyle hakimin belirli bir davada tutukluluk tedbirini belirleme veya belirlememe kararı aldığını gördük" diye vurguladı. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bazı standartlar oluşturduğunu söyledi.
Hakim, İstinaf Mahkemesinin iddiaların aynı olduğunu değerlendirmesi halinde, İstinaf gerekçesinin ilk derece mahkemesinin gösterdiği gerekçeleri desteklemeye yeterli olduğunu belirtti.

Hakim Ademi'ye göre kamuoyu bağlamında da baskının olduğu, medyada sorunlu bir konu haline geldiği ve dava hakiminin bu tür etkilere maruz kaldığı durumlar var.

Bu konuda Hukuk Akademisinin asıl rolünün burası olduğunu ifade etti.

"Hukuk Akademisi'nin ana rolünün bu olduğunu düşünüyorum; yargıçların sadece önlerindeki davayı inceleyerek karar vermeleri ve medya meseleleri ve neyin ne olduğuna dair kamusal meselelerle uğraşmama becerilerini geliştirme meselesiyle ilgilenmek. Yaşanan ve tedavi edilmek üzere Adliye'ye gelen olayın bu olgusu tartışılıyor" diye konuştu.

Ona göre, ilk derece mahkemesinin aldığı karara gerekçe sunması, "böylece spesifik davada koşulların neden mevcut olduğunu özellikle gerekçelendirmesi" İstinaf Mahkemesi için önemlidir.

Diğer güncellemeleri okuyun
Shala'ya yaklaşıyoruz

Shala: Avrupa Konseyi üyeliğiyle Kosovalılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilirler

Yüksek Mahkeme hakimi Afrim Shala, Kosova'nın Konseyin bir parçası olması durumunda...