PRO

Visar Peja, pandemi sırasında kendisinin de bir yetenek keşfettiğini söylüyor