Ekonomi

Hani i Elezit - Leshak demiryolu hattı için 208 milyonluk proje ZKA'nın büyütecinde

trenler

Ulusal Denetim Ofisi (NAO), 2023/2024 denetim sezonu içerisinde "10 Hani Elezit Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu" projesi için performans denetimi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Leshak". 

Bu denetimle kamu kuruluşu "Infrakos"un, Çevre, Mekansal Planlama ve Altyapı Bakanlığı'nın yanı sıra Ekonomi Bakanlığı'nın bu projenin yönetiminde etkin olup olmadığı değerlendirilecek deniyor. 

ZKA'nın duyurusunda, "Bu projenin önemi, yüksek bütçe sonuçları ve bu demiryolu hattının işletmeye alınmasındaki gecikmeler nedeniyle, denetim sürecinde sözleşme prosedürleri ve diğer maliyetler de değerlendirilecek" denildi.

Bu projenin hayata geçirilmesi için borçlanma ve uluslararası hibelerden sağlanacak bütçenin 208 milyon euronun üzerinde olacağı belirtiliyor. 

"'Infrakos', 7 milyon avroyu aşan miktarda fon ve kredi faizini iade etmekle suçlandı. 2023 yılı sonuna kadar ödenen faturaların giderleri ise 83 milyon euronun üzerinde bir değere ulaşıyor. Duyuruda, ZKA'nın '10 Hani i Elezit - Leshak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu' Projesinin gerçekleştirilmesine yönelik sürecin denetlenmesinin ülke ve toplum açısından ekonomik ve sosyal çıkarlar açısından değerlendirildiği belirtildi.