Arberi

Kadiu: Kosova müttefikler tarafından cezalandırılıyor, Sırbistan yıkıcı politikaları nedeniyle cezalandırılmıyor

Klisman Kadıu

Başbakan yardımcısı Besnik Bislimi'nin danışmanı Klisman Kadiu, Kosova'nın kendi müttefikleri tarafından cezalandırılmasına ve bloke edilmesine rağmen, kendisine göre Sırbistan'ın yıkıcı politikaları nedeniyle cezalandırılmadığını söyledi.

Kadiu, Bosnalı Sırp etnik kökeninin cumhurbaşkanı Milorad Dodik ve Sırp Ortodoks Kilisesi lideri ile yaptığı görüşmede Sırbistan'ın Kosova'nın bağımsızlığını asla tanımayacağını belirten Sırbistan cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in açıklamasını paylaştı.

Meclis Üyesi Bislim, toprak bütünlüğünü ve egemenliği korumanın neden "Sırbistan için değil de Kosova için bir hata" olduğunu sordu.

"Geçmişi inkar etse de, Sırbistan cumhurbaşkanı tam olarak geçmişe dönüşü empoze ediyor. Ortodoks Kilisesi'nin ruhani lideri ve Balkanlar'daki en önemli müttefiki Dodik'le yan yana ifade ettiği tehlikeli sözlüğünde, elbette dile getirilmemiş tutumu önemli olacaktır: "Sırbistan, Kosova'yı bağımsız olarak asla tanımayacak". Doğal olarak şu soru ortaya çıkıyor: Kendi müttefiklerinin sürekli cezaları ve ablukalarıyla bilinen Kosova, Sırbistan hiçbir zaman cezalandırılmadan, yıkıcı politikalarının yörüngesinde özgürce yaşarken bu arada ne yapıyor? Bu yüzleşmede anayasaya uygunluğu, toprak bütünlüğünü ve egemenliği korumanın ve egemen kararlar almanın Sırbistan için değil Kosova için bir hata olduğunu görmeye devam ediyoruz." diye yazdı Kadiu Cumartesi günü Facebook'ta.

Kadı, Kosova'nın "yanlış eylemlerinin" vatandaşlığın korunmasına hizmet ettiğini söylerken, Sırbistan'ın aldığı bir dizi "iyi karardan" bahsetti.

"Ve eğer Kosova'nın bu "yanlış kararları" uluslararası tanınırlığı ve vatandaşlığı güçlendirmeye ve devletini kuzey sınırındaki saldırganlardan korumaya hizmet ediyorsa, Sırbistan'ın "iyi kararları" da şunlardır: Kosova sınırını askeri güçlerle kucaklamak, Kosova'nın Avrupa-Atlantik entegrasyon süreçlerinin engellenmesi, Brüksel anlaşmalarının ihlali, kuzeyde gerilimin kışkırtılması, polis memurlarının kaçırılması, Banjska'daki paramiliter saldırganlık, Bosna-Karadağ'daki istikrarsızlaştırma ve müdahaleler, cezasızlık Rusya'nın Ukrayna'ya saldırgan yaklaşımı, Rusya ve Çin ile işbirliği anlaşmaları, aşırı silah alımı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım uyguladığı kişilerin yüksek yönetici pozisyonlara atanması, içeride özgür ifadelerin bastırılması, seçimlerin çalınması, tüm bunların hepsi bunlar gözden kaçırılmalı ve cezasız bırakılmalıdır" diye yazdı.

Kadiu, her şeye rağmen sonuçta Kosova'nın cezalandırıldığını, "ne kadar yapıcı olduğunu her zaman göstermesi ve ilk adımı atması gerekenin Kosova olduğunu" söyledi. Ancak Sırbistan'dan ilk yapıcı adımı ne zaman atmasının isteneceğinin bir sır olarak kaldığını söylüyor.

"İyi ile kötü arasındaki, doğru ya da yanlış tarafta olmak arasındaki ayrım çizgisinin, her gösterge tüm bu karar ve davranışların aslında tek bir yönelimi olduğunu anlamanızı sağladığında silinip gittiği unutuluyor. Sırbistan örneğinde, yukarıda da kanıtladığımız gibi, iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasında bir dalgalanma yoktur. İnşa edilmekte olan yeni jeopolitik takımyıldızda, aynı eski Sırbistan var. Sırbistan'dan ilk yapıcı adımı ne zaman atmasının isteneceği bir sır olarak kalıyor. Belki o kadar da değil, çünkü yalnızca görmek ve duymak istemeyenler aynı nakaratı tekrarlayan birinden bir şeyler bekleyebilirler: 'Sırbistan bağımsız Kosova'yı asla tanımayacak'" diye yazdı Kadiu.

Kadiu'nun dediği gibi geçmişteki hataların tekrarlanmaması için her şeyin yapılması gerekiyor.

"İlişkilerin normalleşmesi asla Sırbistan'ın Kosova'ya dönüşünün normalleşmesi olamaz. Devletler arasında ilişkiler vardır. Zalim ile mazlum arasında hiçbir ilişki olamaz. Zamanda geriye gitmenin teslimiyetine yol açacak bir uzlaşma da yapılamaz. Tarih her zaman tekerrür etme potansiyeline sahiptir ve geçmişte yapılan hataların günümüzde yeniden yaşanmaması için her şeyin yapılması gerekir. Bislim'in medya danışmanının makalesi, demokratik ve ilerici olduğu için ceza ve ceza değil, şükran olmalıdır" diye sonuçlandırılıyor.

Cuma günü Kosova, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin (CoE) bu örgüte üyelik gündemine girmeyi başaramadı. Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğini garanti altına alması için Birlik'e "somut adımlar" şart koşulmuştu. Son anlarda Kosova Hükümeti, Dışişleri Bakanı Donika Gërvalla'nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi başkanına hitaben yazdığı bir mektupla ileriye doğru bir adım atmaya çalıştı. Ancak başarı sağlanamadı.

AYRICA OKUYUN: