Arberi

Polis: Kuzeydeki oylamalar barışçıl ve olaysız geçti

Kuzeye oy verme

Fotoğraf: Driton Pacharada

Kosova Polisi yaptığı açıklamada, kuzeydeki belediye başkanlarının görevden alınması lehinde veya aleyhinde oy verme sürecinin güvenlik açısından sorunsuz ve olaysız geçtiğini söyledi.

Bildiride, güvenliğin sağlanması ve oy verme sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi amacıyla, başta kamu düzeninden olmak üzere yeterli sayıda polis memurunun görevlendirildiği ancak Kosova Polisi bünyesinde çeşitli profillerden polis memurlarının da öngörüldüğü belirtiliyor.

"Polis planlamasına göre, bu oylama süreci için bu operasyonel emrin amacı şuydu:
Ülkenin kuzeyindeki dört belediyenin tüm vatandaşları için sakin ve güvenli bir ortam yaratmak, oy verme işlemi öncesinde, sırasında ve sonrasında ülkede düzen, huzur ve kamu güvenliğinin sağlanması. Oylama Merkezlerinin, Belediye Meclislerinin, Belediye Depolarının, Sonuç Sayım Merkezinin ve Merkezi Depoların Güvenliğinin Sağlanması. Polis operasyonunun sonuçlanmasına kadar güvenlik planında öngörülen tüm destinasyonlardan tüm hassas malzemelerin güvenli bir şekilde taşınması ve güvenliğinin sağlanması. Devlet Savcısı ile yakın koordinasyon ve işbirliği içerisinde, oy kullanma hakkına karşı her türlü cezai suçun başlatılması ve takip edilmesi ve bu sürece karşı yasa dışı eylemleri düzenleyen/cezalandıran ülkenin pozitif kanunlarına aykırı davranan kişilere karşı her türlü usul/cezai tedbirin alınması Tebliğde, eylem planlarına ve kanuna dayalı ön anlaşmalara göre" ifadeleri yer alıyor.

Polis, bu oylama sürecinin planlanması ve uygulanmasının yasal yetkilere göre Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) tarafından yönetildiğini, "Kosova Polisinin ise kamu düzeni ve barışı korumaktan sorumlu olduğunu ve sorumlu olmaya devam edeceğini, tüm önleyici tedbirleri üstlendiğini" söyledi. Tüm oylama süreci boyunca ve sonrasında güvenli bir ortamın yaratılması için operasyonel ve araştırmacı olmanın yanı sıra MSK'nın taleplerine de yardımcı oldu"

Devlet Başsavcılığı, dört belediyedeki sürecin insan haklarına aykırı herhangi bir suça rastlanmadan geçtiğini açıkladı.

"Bugün sabah saat yediden bu yana, ilgili dört belediyenin polis karakollarında oylama sürecinin ilerleyişini yakından denetlemek üzere savcılar görevlendirildi ve savcılar, herhangi bir durumda tepki vermeye hazır durumdaydı. Oy verme işleminin engellenmesi söz konusudur. Duyuruda, oylama sürecinin ilerleyişini yakından görmek için gün boyunca dört belediyedeki oy verme merkezlerini sürekli ziyaret ettikleri belirtildi.

Basın açıklamasında oy sayım sürecini süreç sonuna kadar denetlemeye devam edeceği belirtildi.