Arberi

FSK'da bot ihalesini kazanan firmanın Türkiye'nin kara listesinde olduğundan şüpheleniliyor

Kosova Güvenlik Güçleri Bakanlığı, askerlerine bot tedariki işini, menşei olduğu ülkede güvenilirliği şüpheli olduğundan şüphelenilen bir şirkete emanet etti.

KSF'nin ihtiyaçlarına yönelik askeri bot teminine yönelik yaklaşık 1.5 milyon avroluk ihale, "Runway ShPK" şirketlerinden oluşan konsorsiyuma verildi. 
"Genç Taahhut Gijim Tekstil".

KOHA'ya sunulan belgelere göre, kazanan konsorsiyumun Türk ortağı yaklaşık 2 aydır Türkiye'de kara listede bulunuyor. Türk kurumlarının internet sitesinde de bu durum kanıtlanıyor ve bu şirket için bu yılın Ocak ayında yürürlüğe giren ve Ocak 2025'e kadar geçerli olacak bir yasağın olduğu vurgulanıyor.

Belgenin 3. noktasında ihaleyi devralan idarenin İçişleri Bakanlığı ve Güvenlik Destek Daire Başkanlığı Genel Müdürlüğü'nden olduğu yazıyor.

KSF ihalesi birkaç hafta önce imzalandı. Savunma Bakanlığı'nda ise TIME'a, şirketin ihalelere katılmasının yasak olduğuna dair teyitleri olup olmadığını belirtmeden, satın alma süreci için kanunun gerektirdiği belgeleri konsorsiyumdan istediklerini söylediler.

"Satın alma prosedürlerinin geliştirilmesi sırasında, CA olarak, diğer şeylerin yanı sıra, CA'nın kararının açıklanmasından önce her zaman gerekli olan LPP'ye göre hareket ediyoruz. Uygunluk şartlarının yerine getirildiğine dair belgeler şu şekildedir: Vergi İdaresinden tasdik, Temel Mahkemeden tasdik, ihale dosyasında yer alan bu şartlar yani müteşebbislerin uygunluğu - uygunluk şartları. Biz CA olarak yürürlükteki mevzuata uygun hareket ettik ve aynı zamanda Tedarik İnceleme Organının kararlarına da sürekli saygı gösterdik" şeklinde cevap veriyor.

Ancak Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesinde, ihalelere katılması kabul edilmeyen şirketler, yalnızca mahkemede hüküm giymiş olanlar değil, aynı zamanda idari makamlarca yaptırım uygulanan şirketler olarak da değerlendiriliyor.

"Ekonomik operatörün, herhangi bir çalışanının, yöneticisinin, yöneticisinin veya direktörünün yetkili bir mahkeme, idari makam tarafından tespit edilmesi durumunda, ekonomik operatörün bir satın alma faaliyetine katılma veya herhangi bir kamu sözleşmesinin yürütülmesine katılma hakkı yoktur. Mesleki davranış standartlarını uygulayan kurum veya kuruluşun, meslek kurallarına aykırı davrandığı" hükmü Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesinde yer alıyor.

Mevcut yasanın hiçbir yerinde mahkemenin veya yaptırım kurumunun Kosova içinde olması gerektiği söylenmiyor. Kosova'daki İhale Kanunu, Avrupa Birliği'nin kamu alımlarına ilişkin eski direktifi temel alınarak hazırlanmıştır.

KOHA, hem Türk firmasının e-postasına hem de konsorsiyum içinde olduğu Kosovalı firmanın e-postasına sorular gönderdi ancak ikisinden de birkaç gündür yanıt alamadı.