Arberi

Mehmeti: Kosova'nın hâlâ diaspora veri tabanı yok

TCMB Başkanı Fehmi Mehmeti

Kosova Merkez Bankası eski müdürü Fehmi Mehmeti, "Ekonomia Online" için Kosova'daki dövizlerin büyük oranda tüketime gittiği için daha çok yatırımlara yönlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Ekonomi ve Maliye Araştırma Enstitüsü'nün (IHEF) başında bulunan Mehmeti, diasporanın tamamının tespit edilmesini sağlayacak bir veri tabanının hazır olduğunu söylüyor. Faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki faaliyetleri hakkında daha eksiksiz bilgi sağlayacağını söylüyor.

"Gönderiler Kosova ekonomisi için çok önemli bir finansman kaynağı olmaya devam ediyor. Son üç yılı referans alırsak yıldan yıla artış yaşıyoruz. 2021'de yaklaşık 1 milyar avromuz vardı, daha sonra 15'de yaklaşık 2022 milyar avroya ulaştı ve bu yıl Kosova'ya 1 milyar avronun üzerinde işçi dövizi geldiğini ve yüzde 22'luk bir artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Kosova ekonomisi için son derece önemli bir finansman kaynağı olduğunu büyük ölçüde vurguluyorum" diyor Mehmeti.

Mehmeti, işçi dövizlerinin esas olarak bankacılık sektörünün likiditesini etkilediğini vurguluyor. Özellikle diasporanın Kosova'ya büyük oranda geldiği yaz döneminde görüldüğünü söylüyor.

"Göçmen dövizleri esas olarak tüketime yöneliktir, tüketim ülkedeki ekonomik büyümeyi büyük ölçüde etkileyen kategorilerden biridir ve yaptığımız analize göre işçi dövizlerinin bankacılık sektörünün likiditesini de büyük ölçüde etkilediği görülmektedir. bu özellikle diasporanın yaz sezonunda Kosova'da olduğu dönemde fark edilir. Üzerinde çalışılması gereken şey, gelen ve tüketime yönelik olan bu paranın, yatırıma yönelik olan yönünde çalışılması gerektiğidir. Bugün ülkedeki ekonomik büyümeyi finanse eden ana kategorilerden birinin tüketimin olduğunu söylemiyorum ama her halükarda, bu biçimde gelen dövizlerin daha çok yatırımlara yönelik olması yönünde daha fazla çalışmak iyidir. buna gerçekten ihtiyacım var" diyor Mehmeti.

Yunanistan Merkez Bankası eski Başkanı, dövizlerin yönlendirilmesinin yanı sıra, doğrudan yabancı yatırımların da daha iyi yönlendirilmesini talep ediyor. Mehmeti, büyük ölçüde gayrimenkul sektörüne, geri kalanının da finansal hizmetlere gittiğini söylüyor.

"Kosova'nın hâlâ bir diaspora veri tabanı yok. Biz bir Enstitü olarak çalışıyoruz, tüm diasporanın nerede bulunduğunu ve en başarılı işlerinin neler olduğunu tespit etmenin mümkün olacağı Kosova diasporasına ilişkin bir veri tabanı oluşturmaya hazır bir projemiz var ve bu bize büyük ölçüde daha eksiksiz bir şey sağlayacak. Faaliyet gösterdikleri ve çalıştıkları ülkelerdeki faaliyetleri hakkında bilgi verildi" dedi Mehmeti. "Doğrudan yabancı yatırımlardan bahsettiğimizde büyümeye devam ediyorlar. 2022 yılında yaklaşık 756 milyon vardı ve bu yıl da artış olacağı kesin. Sorun doğrudan yabancı yatırımların yapısındadır. Doğrudan yabancı yatırımların yapısına bakarsak, bunların yaklaşık yüzde 64'ü gayrimenkule gidiyor, geri kalan büyük kısım ise finansal hizmetlere gidiyor, yani burada doğrudan yabancı yatırımların yapısıyla ilgili bir sorunumuz var. Ülkedeki ekonominin iki ana kategorisine bakacak olursak bunlardan biri, ülkede büyüyen ve ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkisi olmaya devam eden inşaattır ancak teşvik edici olabileceğini düşündüğümüz sektörlerde yatırımlara ihtiyacımız var. Ülke ekonomisine katma değer kazandıran, ülkenin ekonomik gelişiminin önemli olduğunu vurguladı."