Arberi

KPK yasa tasarısı hatalı görülüyor

Kosova Savcılık Konseyine ilişkin yasa taslağının mevcut taslağında açıklamalar ve usulsüzlükler açıkça görülmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin tespitleri, Venedik Komisyonu'nun görüşü ve sivil toplumun tavsiyeleri dikkate alınmadan, bu yasama girişiminin Kosova Meclisi'nden geçmemesi isteniyor. Adalet sistemini denetleyen kuruluşlar, bu gereklilikler göz ardı edilerek KPK reformunun yapılamayacağını söylüyor. Bu arada 7 Mart'taki oturumda bu yasa tasarısının ilk okumasındaki oylama gündeme gelecek.

Kosova Hukuk Enstitüsü'nün (IKD) kıdemli araştırmacısı Lavdim Makshana, KosovaPress'e hükümetin bu tasarıyı Venedik Komisyonu'nun tavsiyelerini dikkate almadan prensipte geçirmeye çalıştığını söyledi.

"Aslında yapılmaya çalışılan şey, bunca sözle, bunca eleştiriyle, Venedik Komisyonu'nun tavsiyelerinin neden dikkate alınmadığı ile o yasa taslağını olduğu gibi geçirmeye çalışmak, ilk okumadan geçirilmeye çalışılıyor, sonra da geçiştirilmeye çalışılıyor. Venedik Komisyonu'nun görüş ve adreslerinin iki okuması yapılmalıdır. Bize göre bu bir hatadır, çünkü Adalet Bakanlığı, Hükümet bu yasa tasarısını geri çekmek, önce Venedik Komisyonu'nun görüşünden gelen tüm eleştirileri, eleştirileri ele almak, sonra da yasayı tüm değişiklikleri içeren şekilde göndermek zorunda kaldı. Makshana, Anayasa Mahkemesinin görüş ve kararına göre" diyor.

Venedik Komisyonu'nun ikinci görüşünün ardından Makshana, Kosova Savcılık Konseyi'nde nasıl reform yapılması gerektiğinin net olduğunu ekledi.

"Uygulama şunu göstermiştir ki, kanun tasarıları Venedik Komisyonu'nun tavsiyeleri dikkate alınmadan olduğu gibi ilk okumaya gittiğinde, sonuçta ortaya çıkan tüm görüş ve tavsiyeler dikkate alınmamaktadır. Yani hatalı bir yasanız var. Bu nedenle Adalet Bakanlığı'nın kanun tasarısını geri çekerek tüm önerilerini ele alması, daha sonra kanunun bir bütün olarak gönderilmesi ve bu kanun tasarısında herhangi bir değişiklik yapılarak değişiklik yapılmaması çok önemli görülüyor ancak yasa tasarısı olarak oylanıyor. Venedik Komisyonu'nun görüşünden ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin tavsiyesinden gelen tavsiyelerin tamamı. Ancak Adalet Bakanlığı bunu göz ardı etti ve yasayı Kosova Meclisi'ne göndermeye devam ettiler" diye ekliyor.

Hatta Hukuki ve Siyasi Araştırmalar Grubu'ndan (GLPS) araştırmacı Liridon Salihi, Venedik Komisyonu'nun görüşüne tam olarak değinmeden bu tasarının eksiklikleri olduğunu söylüyor.

"Burada KPK'nin üye sayısının artırılması konusu başlı başına bir sorun teşkil ettiği gibi, KPK'nin savcı olmayan üyelerinin seçimine Halkın Avukatı'nın yeniden dahil edilmesi sorunu da ortaya çıkıyor. Bu taslağın şu anki durumundan memnun değiliz. Ancak aynı şeyin meclise de gitmesine rağmen ve meclisteki ilk okumadan geçilmesi halinde, o zaman bu değişikliklerin iki okuma arasında yapılmasını, böylece daha önce yapılan tüm tavsiyelerin mümkün olan en iyi şekilde ele alınmasını öneriyoruz. Venedik Komisyonu'nun iki ön görüşü ve aynı zamanda KPK'de reform yapabilmemiz için son görüşü de geldi" diye vurguluyor.

Öte yandan "Lëvizja Fol"dan Viona Bunjaku, KPK'deki reformun hükümetin bu yetkisi dahilinde tamamlanmasını beklemiyor.

"Savcılık Konseyindeki bu reformun gecikmiş bir reform olduğu göz önüne alındığında, bu görev süresiyle bile Kosova Savcılık Konseyinde reformun gerçekleştirilemeyeceğine inanıyoruz. Çünkü bu kanun çıkana kadar kanunun gerektirdiği hukuki prosedürler açısından çok gerideyiz. Bu hükümetin görev süresinin sonuna geldik ve başlangıçta vaat edilen reform bu görev süresinde gerçekleşmeyecek. Ve biz, KPK'nin başlangıçta siyasallaştırılmaya çalışıldığı gibi değil, normalde uygun bir şekilde reforma tabi tutulmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu reformun devam edeceğine inanıyoruz, ancak KPK'deki reformun bu dönemde tamamlanacağına dair hiçbir umudumuz yok", diye bitiriyor Bunjaku.

Son görüşe göre Venedik Komisyonu, KPK üye sayısının geçici olarak artırılmasını desteklemiyor./KP