Arberi

80'den fazla Kosovalı STK, vize serbestisi hakkında Macron'a mektup yazdı

Fransa'nın yeniden seçilen cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yazılan mektuba Kosova'daki toplam 81 sivil toplum kuruluşu imza attı.

Mektupta Macron, geçen ay yapılan seçimlerde kazandığı zaferden dolayı kendisini tebrik ederken aynı zamanda vize serbestisi diyaloğunun onuncu yılına girdiğini de hatırlatıyor.

"Dolayısıyla bu süreç, tüm Batı Balkan ülkelerinin vize serbestleştirme sürecinin toplamından iki kat daha uzun sürdü. Veya başka bir deyişle, Hırvatistan'ın aday statüsünden tam üyeliğe kadar tüm katılım süreci, Kosova'nın vize serbestleştirme sürecinden daha az zaman aldı." ifadesi yer alıyor.

Kosova, Avrupa Birliği ile vize serbestisi olmayan tek Avrupa ülkesidir.

Macron, mektubunda Kosova'nın bu süreçte yerine getirdiği yükümlülüğü de hatırlattı.

"Kosova vatandaşları olarak biz, bölgedeki diğer ülke vatandaşlarının AB içinde özgürce hareket etme hakkını kullanmasını umutsuzlukla izledik. Ve nihayet 2012 yılında vize serbestleştirme sürecini başlatma zamanı geldiğinde, Kosova'ya diğer Batı Balkan ülkelerinin iki katı kadar kriter içeren bir yol haritası verildi. Buna rağmen, sonraki altı yıl boyunca Kosova, vize serbestisine ilişkin tüm kriterleri yerine getirdi. Bu, Temmuz 2018'de resmi olarak doğrulandı ve ardından Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından birkaç kez yeniden doğrulandı. Mektup şöyle devam ediyor: "Kosova'daki izolasyonun sona erdirilmesi için AB Konseyi'ne yapılan sürekli çağrılar sonuçsuz kaldı."

Kosovalı STK'lar, AB Konseyi Fransa Başkanlığı'na, Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlar'daki uzun vadeli etkisini güçlendirme çağrısında bulundu.

"Charles de Gaulle şunu söyledi: 'Fransa büyüklük olmadan Fransa olamaz.' Bu büyüklüğü göstermek için bundan daha uygun bir zaman olmamıştı. Bu nedenle Fransa'yı, Avrupa'nın genişlemesine yeni bir döneme öncülük etmesi, Kosova vatandaşlarının izolasyonuna son vermesi ve Arnavutluk ve Kuzey Makedonya için üyelik müzakerelerini başlatması yönünde çağırıyoruz. Mektupta, Haziran ayında düzenlenecek Batı Balkanlar Paris Konferansı'nı sabırsızlıkla bekliyor ve bunun bölgenin AB'ye yönelik perspektifi için bir canlanma anı olmasını umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mektubu imzalayan kuruluşlar:

 1. Kosova Sivil Toplum Vakfı (KCSF)
 2. Kosova Avrupa Politikası Enstitüsü (EPIK)
 3. Hukuki ve Siyasi Çalışmalar Grubu (GLPS)
 4. Priştine Siyasi Araştırmalar Enstitüsü (PIPS)
 5. Demokrasi, Yolsuzlukla Mücadele ve Onur Örgütü, Ayağa Kalk!
 6. Vatandaş Girişimleri Forumu (FIQ)
 7. Kosova Demokratik Enstitüsü/Uluslararası Şeffaflık Kosova (KDI/TI)
 8. Topluluk Binası Mitrovica (CBM)
 9. Savunuculuk, Eğitim ve Kaynak Merkezi (ATRC)
 10. Açık Veri Kosova (ODK)
 11. Artpolis – Sanat ve topluluk merkezi (Artpolis)
 12. Kosova Politika Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (KIPRED)
 13. YMCA Kosova
 14. Sivil Kurtuluş Ma Ndryse (EC Ma Ndryse)
 15. Kosova Güvenlik Araştırmaları Merkezi (KCSS)
 16. FOL hareketi
 17. Görme Gözü (SiV)
 18. Balkan Ayçiçekleri Kosova (BSK)
 19. Kosova İnsani Hukuk Fonu (FDHK)
 20. Kosova Cinsiyet Çalışmaları Merkezi (KKSGj)
 21. Kosova'daki Amerikan Ticaret Odası (AmCham)
 22. Kosova Sınır Tanımayan Kültürel Miras Vakfı (CHwB)
 23. Internews Kosova
 24. Lumbardhi Vakfı
 25. BONEVET kuruluşları ağı
 26. Kosova'da Sivil Haklar Programı (CRP/K)
 27. Kosova Eğitim Merkezi (KEC)
 28. RIINVEST Enstitüsü
 29. Kosova Yenilik Merkezi (ICK)
 30. Kosova Kadın Ağı (KWG)
 31. Balkan Politika Araştırma Grubu (BPRG)
 32. GAP İleri Araştırmalar Enstitüsü
 33. Kalkınma için Demokrasi (D4D)
 34. Kosova İşkenceden Kurtulanların Rehabilitasyonu Merkezi (KKRMT)
 35. Demokratik Kültür için Savunuculuk Merkezi (ACDC)
 36. Kosova'da Tarımın Geliştirilmesi Girişimi (IADK)
 37. Kosova Açık Toplum Vakfı (KFOS)
 38. Kosova İnsan Hakları Gençlik Girişimi (YIHR-KS)
 39. Kadınlar için Kadınlar Kosova (K-W4W)
 40. Kalkınma Politikası Enstitüsü (INDEP)
 41. Aktif STK
 42. Kosova Hukuk Enstitüsü (İKD)
 43. Yeni Sosyal Girişim (NSI)
 44. labirent
 45. ETEA STK'sı
 46. İnsan Hakları Gençlik Derneği (YAHR)
 47. Deçan Müstakil Aydınlar Derneği (SHIP)
 48. STK Entegrasyonu
 49. STK Zana Klinë
 50. Otoyol Bienali
 51. Mitrovica Kadın İnsan Hakları Derneği (MWAHR)
 52. Kosova Bilgi ve İletişim Teknolojileri Derneği (STIKK)
 53. Kosova Sosyal Girişim Vakfı
 54. Eşitlik ve Özgürlük Merkezi (CEL)
 55. Hadi yapalım Peja
 56. Sosyal Grupları Geliştirme Merkezi (CSGD)
 57. STK Vizyonu 02
 58. Kosova Mimarlık Vakfı (KAF)
 59. sbunker
 60. Onyedi Vakfı (F17)
 61. Kosova Uzaktan Eğitim Merkezi (KCDE)
 62. Kosova Yeminli Mali Müşavirler ve Denetçiler Birliği (SCAAK)
 63. Kosova Hasta Haklarının Korunması Derneği (PRAK)
 64. Demokrasi burada başlıyor (DFK)
 65. Yeşil Vakıf (Yeşil)
 66. IPKO Vakfı
 67. Politik Cesaret Merkezi (CPC)
 68. Aureola Kadın Derneği
 69. Kosova'da Çocukların Korunmasına Yönelik STK Koalisyonu (KOMF)
 70. Barış Hareketi Ağı (NOPM)
 71. Balkan Forumu
 72. Kosova Görme Engelliler Derneği (SHVK)
 73. mikrop
 74. ROMA VERSİTALARI
 75. Anneler ve Çocuklar için Eylem (AMC)
 76. Kadınlar Derneği "El Ele"
 77. Profesyonel Tabipler Birliği (PHA)
 78. Sivil Toplumu Geliştirme Enstitüsü "Yenilik"
 79. ANİBAR
 80. Eğitimde Kalite Geliştirme Organizasyonu (ORCA)
 81. STK Polisi