Arberi

KDI güvensizlik önergesine karşı çıkıyor, bunun belirsizlik yarattığını söylüyor

Kosova Demokratik Enstitüsü, LDK siyasi oluşumu tarafından Hükümete karşı gensoru önergesi başlatılmasına ilişkin ülkedeki son siyasi gelişmeleri endişeyle takip ettiğini duyurdu.

Özellikle Kovid-19 virüsünün yayılımıyla mücadele edildiği bir dönemde girişilen böyle bir girişimin faydasız olduğunu söylüyorlar.

"Kosova'nın yeni Hükümetinin, istifa eden bir hükümet tarafından yönetildiği birkaç aylık bir dönemden sonra yalnızca 45 gün önce kurulduğunu ve yeni bir kurumsal kriz döngüsünün başlatılmasının ekonomik ve sosyal kalkınmada daha fazla durgunluğa yol açabileceğini hatırlıyoruz, hukukun üstünlüğüne yönelik reformların uzatılmasında ve Avrupa entegrasyonu sürecinde. Duyuruda, her şeyin kuşkusuz devletin uluslararası düzeydeki siyasi konumunu zayıflatacağı, siyaset sahnesini daha da kutuplaştıracağı ve toplumsal hayal kırıklığı ve istikrarsızlık yaratacağı belirtiliyor.

KDI, Kosova'nın, özellikle bağımsızlık ilanından önceki dönemde, ülkenin teknik veya birlik hükümetlerine ihtiyaç duyduğu durumları zaten geçtiğine inanıyor.

Onlara göre teknik veya birlik hükümetleri, esas olarak kurumsal istikrarın ve aşırı siyasi kutuplaşmanın olmadığı devletlerin karakteristiğidir.

"Bu nedenle KDI, böyle bir hükümetin kurulmasının, vatandaşların geçen yıl 6 Ekim'de ifade edilen iradesinin çarpıtılması anlamına geleceğini ve vatandaş meşruiyeti olmayan yeni kurumlar üreteceğini tahmin ediyor. Ülke küresel Kovid-19 salgınıyla uğraşırken, siyaset sahnesinde oluşan durum vatandaşlar arasında belirsizlik yaratıyor ve bu tür kriz durumlarının siyasi çıkarlar için kullanılmaması gerekiyor. Bu bakımdan yeni hükümetin kurulmasına yönelik anayasal prosedürlerin süresinin uzaması, ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu dönemde kurumsuz kalmasına neden olacaktır" denildi.

Ayrıca, ülke vatandaşlarının, siyasi liderlerden her zamankinden daha fazla cesaret ve sağduyu göstermelerini ve sadece Kosova için değil tüm insanlık için bu zor durumun üstesinden gelmek amacıyla kurumlar arası işbirliğini derinleştirme ve güçlendirme yönünde sorumlu eylemler yoluyla beklediklerini de ekliyorlar.