Zgjedhjet 2021

Rezultatet përfundimtare - KQZ

Vota të vlefshme:

1 LVV
1 LDK
1 PDK
1 AAK
1 AKR
1 FJALA
1 PB
2 Pejë
2 LDK
2 LVV
2 AAK
2 GV
2 PDU
2 PD
3 Prizren
3 LVV
3 PDK
3 LDK
3 NISMA
3 AAK
3 NDS
3 AKR
3
4 Mitrovicë e Jugut
4 PDK
4 LVV
4 LDK
5 GJAKOVË
5 AAK
5 LVV
5 LDK
5 PSHDK
5 PDK
5 NISMA
6 Gjilan
6 LVV
6 LDK
6 PDK
6 AAK
6
6
7 Podujevë
7 LDK
7 LVV
7 PDK
7 AAK
7 OBKD
7 NISMA
8 Skenderaj
8 PDK
8
8 ISQ
9 Junik
9 AAK
9 LDK
9 LVV
9 PDK
10 Drenas
10 PDK
10 DD
10 LVV
10 GPD
10 AAK
10 LDK
11 Partesh
11 SL
11 NS
11 JJ
12 Ranillug
12 Lista Serbe
13 Rahovec
13 AAK
13 LDK
13 LVV
13 PDK
13 XB
14 Kaçanik
14 PDK
14 LVV
14 LDK
14 SL
14 KB
15 Hani i Elezit
15 PDK
15
15 LVV
16 Mamushë
16 KDTP
16 KATP
16 IB
16 IE
17 Vushtrri
17 PDK
17 LDK
17 LVV
17 AAK
17 KDTP
17 NISMA
17
18 Deçan
18 AAK
18 LDK
18 LVV
18
18 PDK
19 Kamenicë
19 PSD
19 LVV
19 AAK
19 PDK
19 LDK
19 NISMA
20 Shtime
20 LVV
20 PDK
20 LDK
21 Shtërpcë
21 SL
21 GISSH
21 BPSH
21 LVV
22 Novobërdë
22 SL
22 LDK
22 LVV
22 PDK
23 Suharekë
23 AAK
23 LDK
23 LVV
23 PDK
24 Fushë Kosovë
24 LDK
24 LVV
24 PDK
24 AAK
25 Obiliq
25 IQO
25 LVV
25 LDK
25 SL
25 LB
25 AAK
25 PDK
26 Mitrovicë e Veriut
26 SL
26 IQM
27 LEPOSAVIQ
27 SL
27 PDK
28 Lipjan
28 LDK
28 LVV
28 PDK
28 AAK
29 FERIZAJ
29 PDK
29 LVV
29 LDK
29 AAK
30 Zubin Potok
30 SL
30 GIZP
30 LDK
31 Zveçan
31 SL
31 SP
32 Graçanicë
32 SL
32 BS
33 Dragash
33 LDK
33 PDK
33 LVV
33 VAKAT
33 AAK
33 BKK
34 ISTOG
34 LDK
34 AAK
34 LVV
34 PDK
34 IBI
35 Klinë
35 AAK
35 PDK
35 LDK
35 LVV
36 Malishevë
36 NISMA
36 PDK
36 LDK
36 LVV
36 AAK
36 SB
37 Kllokot
37 SL
37 SNS
37 NJ
38 Viti
38 LDK
38 LVV
38 PDK

Projeksioni KOHA

LVV 50.7%
PDK 15.4%
LDK 15.1%
AAK 6.8%
NISMA 2.9%