ФИФА Евро 2024 КОХА.нет

привреда

Пројекат од 208 милиона за железничку пругу Хани и Елезит - Лешак у лупи ЖКА

возови

Национална канцеларија за ревизију (НАО) саопштила је да у оквиру сезоне ревизије 2023/2024. спроводи ревизију учинка за пројекат „Рехабилитација железничке пруге 10 Хани и Елезит –
Лешак“. 

Овом ревизијом, каже се, биће оцењено да ли су ЈП "Инфракос", Министарство животне средине, просторног планирања и инфраструктуре, као и Министарство привреде ефикасно управљали овим пројектом. 

"Због значаја овог пројекта, високих буџетских импликација као и кашњења у операционализацији ове железничке пруге, процес ревизије ће проценити и процедуре уговарања, као и друге трошкове", наводи се у саопштењу ЗКА.

За реализацију овог пројекта планиран је буџет од преко 208 милиона евра из задуживања и међународних грантова. 

„’Инфракос’ је оптужен за враћање средстава и кредитне камате у износу од преко 7 милиона евра. Трошкови исплаћених фактура до краја 2023. године достижу вредност од преко 83 милиона евра. ЗКА оцењује да је од економског и социјалног интереса за државу и друштво да изврши ревизију процеса за реализацију пројекта „Рехабилитација железничке пруге 10 Елез Хани – Лешак“, наводи се у саопштењу.