КОХА.нет

Арбери

Компанија која је победила на тендеру за чизме у ФСК-у се сумња да је на црној листи Турске

Министарство безбедносних снага Косова поверило је снабдевање чизмама за своје војнике компанији за чији се кредибилитет сумња да је споран у земљи одакле потиче.

Тендер од око 1.5 милиона евра за набавку војних чизама за потребе КБС додељен је конзорцијуму компанија „Рунваи СхПК“ и 
"Генц Тааххут Гијим Текстил".

На основу докумената достављених КОХА-и, турски партнер победничког конзорцијума налази се на црној листи у Турској око 2 месеца. То доказује и сајт турских институција, у којем се истиче да за ову компанију постоји забрана која је ступила на снагу у јануару ове године и важиће до јануара 2025. године.

У тачки 3 документа пише да је управа која је преузела тендер из Министарства унутрашњих послова и Генералне управе у Одељењу за подршку безбедности.

Тендер КБС је потписан пре неколико недеља. У Министарству одбране су за ТИМЕ рекли да су од конзорцијума тражили документацију прописану законом за процес набавке, не прецизирајући да ли имају или не потврду да је компанији забрањено учешће на тендерима.

„У току израде процедура набавки ми као УА поступамо по ЗЈН, где се, између осталог, пре објављивања одлуке УА увек захтевају. Документи који сведоче о испуњености услова подобности су: Потврда Пореске Управе, Потврда Основног Суда, ови услови који се налазе у досијеу тендера, односно подобност економских оператера - услови подобности. Ми, као УА, поступили смо у складу са законима који су на снази и континуирано смо поштовали одлуке Тела за разматрање набавки“, наводи се у одговору.

Али у члану 65. Закона о јавним набавкама недопуштеним предузећима за учешће на тендерима сматрају се не само она која су судски осуђена, већ и она која су санкционисана од стране органа управе.

„Економски оператер нема право да учествује у активности набавке нити да учествује у извршењу било ког јавног уговора, ако је такав економски оператер, било који од његових запослених, менаџера, менаџера или директора пронађен од стране надлежног суда, административне агенције. или организације за спровођење стандарда професионалног понашања, да се непрофесионално понашала“, наводи се у члану 65. Закона о јавним набавкама.

Нигде у садашњем закону не пише да суд или агенција за санкције морају бити унутар Косова. Закон о набавкама на Косову је израђен на основу старе директиве Европске уније за јавне набавке.

КОХА је послала питања и на мејл турске компаније и на мејл косовске компаније са којом је у конзорцијуму, али ниједна од њих није добила одговор неколико дана.