КОХА.нет

Арбери

ИКД тражи од народног заступника да Закон о платама упути Уставном суду

Косовски институт за правосуђе (ИКД) поднео је Омбудсману захтев за покретање истраге о кршењу људских права и покретање у Уставном суду закона НР. 08/Л-196 за плате.

ИКД је у петак саопштио да је од Институције народног адвоката затражио да, у складу са својим уставним и законским овлашћењима, приступи Закону о платама у јавном сектору ради оцене уставности у Уставном суду.

„У циљу заштите уставности и основних права и слобода грађана, неопходан је одговор Омбудсмана у овој ситуацији. Овим писмом ИКД тражи од Омбудсмана да се позабави овим питањем и у складу са уставним и законским овлашћењима да покрене Закон бр. 08/Л-196 о платама у јавном сектору за процену у Уставном суду“, наводи се у захтеву ИКД.

ИКД је 22. децембра 2022. године објавио анализу „Плате у јавном сектору“. У овој анализи говоримо о озбиљним уставним проблемима Закона о платама у јавном сектору.

„ИКД је утврдио да се Законом нарушава правна сигурност запослених у јавном сектору, тиме што није утврђена новчана вредност коефицијената. Што се тиче смањења плата, Закон је успоставио адекватна правила за заштиту запослених од смањења плата. Међутим, ИКД је утврдио да Закон штити ова правила само за будућност, али их не примењује на прошлост. Ово из разлога што предметни Закон нема адекватно решење у односу на запослене у јавном сектору на које овај закон негативно утиче“, наводи се у саопштењу ИКД-а.

Демократска партија Косова (ПДК) и Демократски савез Косова (ЛДК) су прошле недеље поднели Уставном суду Закон о јавним функционерима.