Njoftim

NJOFTIM PËR ZVOGËLIM KAPITALI
Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar “SOLK” SH.P.K e cila zhvillon aktivitetin e saj në Republikën e Kosovës, në adresën: ”Rexhep Mala” 18, Prishtinë, Kosovë, e regjistruar në Agjensionin e Regjistrimit të Bizneseve me numër unik dentifikues 810793770 njofton të gjithë kreditoret dhe palët, për zvogë - limin e kapitalit nga shuma EUR 3,510,000.00 ne EUR 2,010,000.00

Data e publikimit: 20.07.2020
Shpërndaje
Të tjera