KOHA.net

Реклама

БКТ Косово има за цел да ја подигне свеста за нарушувањата од спектарот на аутизмот на Светскиот ден за подигање на свеста за аутизмот

БКТ Косово - Светски ден за подигање на свеста за аутизмот

На Светскиот ден за подигање на свеста за аутизмот, БКТ Косово ја потврдува својата посветеност да обезбеди суштинска поддршка на лицата со посебни потреби во Косово. Разбирајќи ја важноста на поддршката за оние на кои им е потребна, БКТ Косова продолжува со своите тековни напори да обезбеди финансиска поддршка на лицата со посебни потреби, овојпат фокусирајќи се на оние кои се погодени од аутизам.

Со здружување на силите со невладината организација Аутизми, банката има за цел да обезбеди опиплива поддршка во животот на лицата со аутизам и нивните семејства, застапувајќи се за нивните права и обезбедувајќи пристап до основните ресурси и можности.

Во согласност со основните вредности на општествената одговорност и зајакнувањето на заедницата, БКТ Косово ја препознава важноста на Светскиот ден за подигање на свеста за аутизмот како можност за подигање на свеста за нарушувањето на спектарот на аутизмот и за промовирање на прифаќање, инклузија и разбирање во општеството. Преку своето тековно партнерство со невладината организација Аутизам, БКТ Косово продолжува да се залага за каузата за подигање на свеста и поддршка за аутизмот.

Додека го одбележуваме Светскиот ден за подигање на свеста за аутизмот, БКТ Косово останува цврсто на својата посветеност да ги заштити правата и благосостојбата на лицата со аутизам и други посебни потреби, неуморно работејќи на создавање поинклузивно општество за сите.

*Спонзорирана статија