ФИФА Евро 2024 KOHA.net

Реклама

БКТ Косова ја продолжува својата заложба за инклузивност со донирање комбе за поддршка на децата со посебни потреби

БКТ

БКТ Косова ја продолжува својата заложба за промовирање на инклузивноста за целото општество. Овој пат банката е горда што денес донираше комбе на невладината организација Хадер во Призрен.

Донираното комбе ќе служи како спас за децата и лицата со посебни потреби, обезбедувајќи безбеден превоз до образовните институции и овозможувајќи пристап до основните услуги. Препознавајќи ги предизвиците со кои се соочуваат овие деца и нивните семејства, БКТ Косово е горд што презема проактивни чекори за подобрување на квалитетот на нивниот живот и промовирање на порамноправно општество.

Оваа донација ја нагласува непоколебливата посветеност на БКТ Косово да обезбеди суштински услови за подобрување на условите на различните заедници во општеството. Со давање поддршка на децата со посебни потреби, банката има за цел да создаде поинклузивна средина каде секој поединец има можност да се образува без бариери.

Коментирајќи ја оваа иницијатива, г-дин Агон Скеја, заменик извршен директор на БКТ Косово рече: „Ние сме длабоко посветени на создавање на инклузивно општество каде што секој поединец, без разлика на неговите способности, има можност да го достигне својот целосен потенцијал. Со донирање на ова комбе, Наша цел е да ублажиме некои од транспортните предизвици со кои се соочуваат децата со посебни потреби и да ги поттикнеме да имаат полесен пристап до образованието и основните услуги“.

Додека г-ѓа. Њомза Буџови-Ахметај, раководител на Индивидуалната банкарска групација додаде: „Во рамките на корпоративната општествена одговорност, БКТ Косово продолжува да поддржува клучни проекти во области кои прават разлика во животот на граѓаните. До денес, банката има поддржано многу иницијативи кои имаат за цел да обезбедат поддршка во многу области. Ќе продолжиме да бидеме столб на заедниците преку бројни иницијативи, донации и спонзорства кои имаат за цел да помогнат да се подобри општеството како целина“.

Преку оваа иницијатива, БКТ Косово продолжува да ја демонстрира својата посветеност на корпоративната општествена одговорност и својата мисија да има позитивно влијание врз заедниците на кои им служи. Банката останува цврста во својата посветеност да поттикне значајни промени и да изгради поинклузивна иднина за сите.