KOHA.net

ДЕТСКА ПРОГРАМА ЗА ЛЕТАЊЕ

Вежби за мозокот

Вежби за мозокот во програмата за летање деца

Вежби за мозокот во програмата за летање деца

Во ова издание на програмата Flying Kids, предизвикајте се преку оваа слика што ја избравме за вас. 

Колку брзо можете да го најдете одговорот?