KOHA.net

Арбери

Некои улици во земја, Општина Приштина без договор за јавно осветлување

Улицата „Маченици од Голаку“ во Хајвали веќе еден месец е без осветлување. Таа не е единствената. Од истиот проблем страдаат и жителите на некои населби во Приштина. Општина Приштина недостигот на осветлување го образложи со немање договор.

Од Дирекцијата за јавни услуги, заштита и спасување за TIME велат дека секоја година однапред планирала одржување на јавното осветлување за сите патишта, но според неа, поради постапките за набавка имало проблеми кои резултирале со откажување на тендерот.

Лидерот на секторот за јавни услуги Хабиб Ќори рече дека проблемот го предизвикале набавките кои довеле до поништување на тендерот за одржување на јавното осветлување. Тој рече дека по откажувањето тендерот е повторно објавен и процедурите повторно продолжиле, но дека сè уште нема договор. Проектот моментално е во фаза на жалби до Телото за прегледување на набавки.

Тој за КОХА појасни дека потпишувањето на договор се очекува да се случи во најкус можен рок.

„Општината поради овие доцнења има изготвено процедура за итен договор кој очекуваме за кратко време да го склучиме и со ова ќе ја вратиме нормалноста со јавното осветлување. Тоа не се случи поради неодговорноста на Општината, туку поради постапките дека немаме никакво влијание ниту законски овластувања да ги менуваме, затоа сме должни да ги почитуваме одлуките на надлежните органи за постапки за јавни набавки“, рече тој. тој рече.

„Планирани се 150.000,00 евра за проектот Одржување на јавното осветлување, за 6 лота каде е проширена мрежата за осветлување во урбани и рурални средини“, заклучи Ќори.